Tekstvak: Tekstvak: EREBIDAE

ARCTIA VILLICA

(Linnaeus, 1758)

Roomvlek

覧覧覧覧覧覧覧覧覧

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Status: zeer zeldzaam

Vliegperiode: mei曜uni

Tekstvak: ▲- Arctia villica
▐ - Eilema caniola

LEPIDOPTERA

NOCTUOIDEA

Tekstvak: Foto: Remco Vos

EILEMA CANIOLA

(Hbner, 1808)

Vaal kokerbeertje

覧覧覧覧覧覧覧覧蘭

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Komt op licht

Status: zeldzaam

Vliegperiode: mei耀ept

Tekstvak: Foto: Henk Smit
Tekstvak: Foto: Y. De Bosscher

NACHTVLINDERS

 

IN BELGIE

Tekstvak: Mol, 23.7.2015