Tekstvak: Tekstvak: BEDELLIDAE

LEPIDOPTERA

YPONOMEUTOIDEA

BEDELLIA SOMNULENTELLA

(Zeller, 1847)

Potloodmot

覧覧覧覧覧覧覧覧

Verspreidingskaart (waarnemingen.be)

Status: zeer zeldzaam

Vliegperiode: aug耀ept

Tekstvak: Foto痴: C.Van Steenwinkel  
Tekstvak: pop

NACHTVLINDERS

 

IN BELGIE